ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070141
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  070141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watladyao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านลาดยาว
ตำบล :
  บางเกลือ
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24180
โทรศัพท์ :
  0898903847
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กรกฎาคม 2493
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเกลือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลาดยาว


นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน