ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070142
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  070142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sukhunthasrilaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหอมศีล
ตำบล :
  หอมศีล
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24180
โทรศัพท์ :
  038-989-545
โทรสาร :
  038989545
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/09/2473
อีเมล์ :
  watsukhun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หอมศีล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 05:57:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)


นายรังสรรค์ แสนบัณทิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน