ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070143
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  070143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประกอบราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prakorbratbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านประตูน้ำ
ตำบล :
  ท่าสะอ้าน
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  prakorbcha01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสะอ้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง


นางวิไล อิ่มสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน