ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070144
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  070144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าสะอ้าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattasaan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าสะอ้าน
ตำบล :
  ท่าสะอ้าน
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-530-135
โทรสาร :
  038531121
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  wattasaan2008@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช.เขต1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสะอ้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:06:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน


นางภัสส์พสุ คำมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน