ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070145
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  070145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุขาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAT SUKARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองขุนพิทักษ์
ตำบล :
  หนองจอก
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-578-103
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2463
อีเมล์ :
  sukaramschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุขาราม


นายวิเชียร ซัวตังไล้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน