ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองขวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070146
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  070146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองขวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klongwhang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านคลองขวาง
ตำบล :
  หนองจอก
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  0982659128
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป เขต 1ฉช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองขวาง


นางอิสรีย์ กษิฐ์ภิรมญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน