ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070147
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  070147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhaodin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเขาดิน
ตำบล :
  เขาดิน
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-134-035
โทรสาร :
  038-134-035
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/08/2473
อีเมล์ :
  watkaodin@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาดิน


นายอนุรัญช์ มาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน