ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070148
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  070148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangphung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่น้ำ
ตำบล :
  บางผึ้ง
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-134-034
โทรสาร :
  038-134-034
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/06/2465
อีเมล์ :
  Watbangphung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 17:04:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางผึ้ง


นางสาวศศิเพ็ญ แก้วรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางผึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน