ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางข้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070149
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  070149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางข้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBANGKHAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านศรีเสม็ด
ตำบล :
  บางผึ้ง
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  063-1917679
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  bangkhaw149@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:18:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางข้าว


นางโนรี ประจำค่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางข้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน