ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070151
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  070151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประศาสน์โสภณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprasartsophon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดบางกรูด
ตำบล :
  ท่าพลับ
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  0971966343
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  prius5353@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:43:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ


นายทิพากร พิศโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน