ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070153
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  070153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdonsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนทราย
ตำบล :
  ดอนทราย
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  033050353
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2465
อีเมล์ :
  watdonsaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:13:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนทราย


นายวิมล สมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน