ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070154
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  070154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsamkor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสามกอ
ตำบล :
  สิบเอ็ดศอก
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  0651188840
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน พ.ศ. 2496
อีเมล์ :
  watsamkorschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สิบเอ็ดศอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)


นางสาวมธุรดา บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน