ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกระทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070156
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  070156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกระทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkratum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากคลองท่าถั่ว
ตำบล :
  สนามจันทร์
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  0624192494
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กันยายน พ.ศ.2478
อีเมล์ :
  ratreechok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สนามจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13:10:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกระทุ่ม


นางราตรี โชคพานิชศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระทุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน