ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070158
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  070158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพิพิธประสาทสุนทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphiphitprasatsunthon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านลาดขวาง
ตำบล :
  ลาดขวาง
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  038-577-097
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/07/2465
อีเมล์ :
  wppsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 21:03:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร


นางสัญญา แก้วพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน