ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสนภูดาษ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070159
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  070159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแสนภูดาษ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsanpudas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแสนภูดาษ
ตำบล :
  แสนภูดาษ
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  038-577-217
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  Wsd20_Cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แสนภูดาษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:18:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแสนภูดาษ


นางสาวจงกล จั่นนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนภูดาษ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน