ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีมงคล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070162
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  070162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีมงคล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsrimongkol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแหลมประดู่
ตำบล :
  แหลมประดู่
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/06/2482
อีเมล์ :
  rrsrimongkol1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:11:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีมงคล


นายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมงคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน