ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070163
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  070163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphanomphanawad School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพนมพนาวาส
ตำบล :
  คลองขุด
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  038-583-633
โทรสาร :
  038-583-633
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/08/2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:49:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74


นางอำนวย คงสาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน