ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070164
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  070164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watratsatthatham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านชวดสนามเถื่อน
ตำบล :
  คลองขุด
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  0817779166
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  watratsatthatham81@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:49:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


นายอิทธิพร รุจะศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน