ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070166
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  070166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประชาบำรุงกิจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprachabumrungkit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองแบน
ตำบล :
  สิบเอ็ดศอก
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  038-820-617
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สิบเอ็ดศอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ


นายทวี เพชรพยอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน