ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070168
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  070168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสนามจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsanamchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดสนามจันทร์
ตำบล :
  บ้านโพธิ์
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  038-587-098
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/06/2475
อีเมล์ :
  wsj18_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0..0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:50:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสนามจันทร์


นายไพโรจน์ วงศ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน