ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070169
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  070169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองบ้านโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watklongbanpho school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดคลองบ้านโพธิ์
ตำบล :
  คลองบ้านโพธิ์
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  0833877700
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  khongbanpho@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองบ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:56:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์


นายสมภพ ประหยัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน