ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070170
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  070170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองต้นหมัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klongtonmhun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านปากคลองต้นหมัน
ตำบล :
  คลองบ้านโพธิ์
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  038-588-611
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ.2473
อีเมล์ :
  wkt04_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มีเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองบ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:58:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน


นางสาวทัศนา อัจฉราวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองต้นหมัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน