ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070171
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  070171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTHEPPHARACH SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากลัดยายมุด
ตำบล :
  เทพราช
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  038-595-454
โทรสาร :
  038595454
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2462
อีเมล์ :
  theppharach@theppharach.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:18:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพราช


นายกมล อิ่มสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน