ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070173
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  070173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่ประเวศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmaipawet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองประเวศ
ตำบล :
  คลองประเวศ
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  038-595-501
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/03/2474
อีเมล์ :
  Wmp22_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองประเวศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:43:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ


นายสุกิจ อุดมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ประเวศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน