ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองสวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070174
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  070174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองสวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watklongsuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชุมชนวัดคลองสวน
ตำบล :
  เกาะไร่
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  0813112210
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2447
อีเมล์ :
  WKS06_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองสวน


นายสนั่น นุชพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน