ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070176
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  070176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าจรเข้น้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suraojorakhenoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากคลองแขวงกลั่น
ตำบล :
  เกาะไร่
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  033590100
โทรสาร :
  033590100
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2492
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวิชาการบ้านโพธิ์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย


นางชลันดา โอภาสตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน