ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070179
รหัส Smis 8 หลัก :
  24020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  070179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาเหล่าบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnalaobok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านนาเหล่าบก
ตำบล :
  หนองยาว
อำเภอ :
  พนมสารคาม
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24120
โทรศัพท์ :
  038-553408
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 1 มิถุนายน 2468
อีเมล์ :
  nlb.2012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช เขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:37:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก


นายฉลวย สียา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน