ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070287
รหัส Smis 8 หลัก :
  24020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  070287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Chorakhe Tai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านจรเข้ตาย
ตำบล :
  บางคา
อำเภอ :
  ราชสาส์น
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24120
โทรศัพท์ :
  0-3859-1013
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อบต.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14:26:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)


นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน