ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070295
รหัส Smis 8 หลัก :
  24020149
รหัส Obec 6 หลัก :
  070295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ่างเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banangtoei
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านอ่างเตย
ตำบล :
  ท่าตะเกียบ
อำเภอ :
  ท่าตะเกียบ
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24160
โทรศัพท์ :
  038-080064
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2536
อีเมล์ :
  angtoei@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  null
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:18:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ่างเตย


นางสาวสิริพร ทองสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน