ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070304
รหัส Smis 8 หลัก :
  24020135
รหัส Obec 6 หลัก :
  070304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยตะปอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaitapok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านห้วยตะปอก
ตำบล :
  คลองตะเกรา
อำเภอ :
  ท่าตะเกียบ
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  24160
โทรศัพท์ :
  0-3855-6152-8
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2533
อีเมล์ :
  huaytapok@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองตะเกรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 11:41:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก


นางจำลอง สุขแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะปอก


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2