ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070320
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  070320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Benchamaracharungsarit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน222
ตำบล :
  หน้าเมือง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-511-249
โทรสาร :
  038511249 ต่อ 201
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2435
อีเมล์ :
  brr@brr.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  chachoengsao
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08:24:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์


นายวีระชัย ตนานนท์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน