ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดัดดรุณี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070321
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  070321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดัดดรุณี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Datdaruni
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  หน้าเมือง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-512547
โทรสาร :
  038-518649
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  school@ddn.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  - กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  - กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 00:21:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดัดดรุณี


นางปนัดดา มักสัมพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน