ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070322
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  070322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsothonwararamworawiharn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน134 ถนนเทพคุณากร
ตำบล :
  หน้าเมือง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-511-989
โทรสาร :
  038-514-073
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2467
อีเมล์ :
  watsothonschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:01:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร


นางรุจิรดา วรรณศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน