ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070323
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  070323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Benchamaratcharangsarit3chanasongsanwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน64/8
ตำบล :
  คลองนครเนื่องเขต
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-593-149
โทรสาร :
  038-593-149
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2520
อีเมล์ :
  benthree@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองนครเนื่องเขต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 17:27:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา


นางกัณจะณา พุ่มมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน