ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070324
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  070324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BENCHAMARATRAUNGSARIT 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบางตีนเป็ด
ตำบล :
  บางตีนเป็ด
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-981-614
โทรสาร :
  038981613
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2532
อีเมล์ :
  ben2@ben2.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางตีนเป็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 02:20:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2


นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน