ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070326
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  070326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  triamudomsuksaprengwisutthathibodee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหมู่บ้านใหม่
ตำบล :
  คลองเปรง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-515-941
โทรสาร :
  038515941
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2537
อีเมล์ :
  triampreng37@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14:22:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี


นายสุชาติ คงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน