ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070327
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  070327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BENCHAMARACHARUNGSARIT 5
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  บางขวัญ
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-093834
โทรสาร :
  038-093834
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มีนาคม 2537
อีเมล์ :
  benjamaschool5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจมฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขวัญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5


นายวนิชชัย แก่นภมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน