ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070328
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  070328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TREAM-UDOMSUKSAPATTHANAKARN SUWINTHAWONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   24 หมู่ 7   บ้าน-
ตำบล :
  คลองหลวงแพ่ง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038592161
โทรสาร :
  038592161
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2538
อีเมล์ :
  tupsadmin@tups.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตแก้วโกวิท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองหลวงแพ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา


นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน