ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070330
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  070330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางคล้าพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangkhlapittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน34 ถนนบางคล้า-แปลงยาว
ตำบล :
  บางคล้า
อำเภอ :
  บางคล้า
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24110
โทรศัพท์ :
  038-541138
โทรสาร :
  038-541138
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 08:43:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม


นายวิชัย ยอดปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน