ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070331
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  070331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางน้ำเปรี้ยววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangnampriewwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน234
ตำบล :
  โพรงอากาศ
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  038-581-109
โทรสาร :
  038581752
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24กรกฎาคม2501
อีเมล์ :
  bangnampriew_school@hot
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:40:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา


นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน