ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070332
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  070332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนฉิมพลีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONCHIMPLEEPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน68/12
ตำบล :
  ดอนฉิมพลี
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  038-585-097
โทรสาร :
  038585097
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/07/2518
อีเมล์ :
  dcp_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนฉิมพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม


นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน