ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหมอนทองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070333
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  070333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หมอนทองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Monthongwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านบึงสิง
ตำบล :
  หมอนทอง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  038549956
โทรสาร :
  038549957
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2529
อีเมล์ :
  montongwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดัดดรุณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหมอนทองวิทยา


นายมนตรี เดวิเลาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน