ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070337
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  070337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางปะกง "บวรวิทยายน"
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bangbakongbrovonvittayayon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านคลองหัวจาก
ตำบล :
  บางปะกง
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-531-400
โทรสาร :
  038-531-400
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2440
อีเมล์ :
  bbvschool120@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปะกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"


นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน