ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070338
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  070338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พุทธิรังสีพิบูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHUTTHIRANGSRIPHIBUL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลาดขวาง
ตำบล :
  ลาดขวาง
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  038577021
โทรสาร :
  038577206
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 2 มิถุนายนพ.ศ. 2497
อีเมล์ :
  phutti@phutti.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 20:45:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล


นางอมรวดี สินเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน