ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070341
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  070341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  038578194
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา


นายไพฑูรย์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน