ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070342
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  070342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Panomsarakram Panomadulwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน660
ตำบล :
  พนมสารคาม
อำเภอ :
  พนมสารคาม
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24120
โทรศัพท์ :
  0-3855-1127
โทรสาร :
  038551838
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
อีเมล์ :
  adulwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพนมสารคาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 22:56:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)


นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน