ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแหนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070343
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  070343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแหนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongnae Witthaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน76/2
ตำบล :
  หนองแหน
อำเภอ :
  พนมสารคาม
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24120
โทรศัพท์ :
  038547123
โทรสาร :
  038547123
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  nongnaewit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17:52:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแหนวิทยา


ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน