ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070344
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  070344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanchanapisekwittayalai Chachengsao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน-
ตำบล :
  เกาะขนุน
อำเภอ :
  พนมสารคาม
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24120
โทรศัพท์ :
  038553884
โทรสาร :
  038553884
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2539
อีเมล์ :
  kch209@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะขนุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 22:17:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา


นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน