ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสนามชัยเขต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070346
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  070346
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สนามชัยเขต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sanamchaikhet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดงหินตั้ง
ตำบล :
  คู้ยายหมี
อำเภอ :
  สนามชัยเขต
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24160
โทรศัพท์ :
  038-086431
โทรสาร :
  038-086432
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  sanamchaikhet@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คู้ยายหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2560 เวลา 12:34:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสนามชัยเขต


นางนิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน