ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070349
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  070349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองไม้แก่นวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongmaikan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองสร้อยติ่ง
ตำบล :
  หนองไม้แก่น
อำเภอ :
  แปลงยาว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24190
โทรศัพท์ :
  033590719
โทรสาร :
  033590719
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2526
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไม้แก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:41:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา


นายนิพัฒน์ จริงจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน